Om Marie

Marie

MELIN

VD

Utbildning:

 

Jag har utbildat mig på Stockholms- och Uppsala Universitet.

 

Jag har en Ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne.

 

Jag startade min redovisningsfirma 2003. 

Jag jobbar med alla bolagsformer.

 

 

 

Tidigare erfarenheter:

 

19970107-19980215 Järfälla Kommun, Fastighetsavdelningen

 

Upprätta budget för kommunens fastigheter, göra uppbokningar, fördelningar och rättningar av kommunen bokförda kostnader. Kontera fakturor, upprätta statistik för bla förbrukningsavgifter. Sammanställa och leverera statistikmaterial till Kommunförbundet. Ersättare för systemansvarig för kommunens fastighetsadministrativa system Eco-pilot.

 

 

19980216-19990425 Danka Sverige AB

 

Ansvara för leverantörsreskontran och avstämning av densamma. Varit delaktig i företagets rapportering och också fungerat som back-up för andra medarbetare inom avdelningen.

 

 

19990426-20030731 Svenska Kyrkan

 

Hantera utarbetande och framtagande av interna och externa rapporter samt deltagande i arbetet med upprättande av boksluts- och årsredovisningsarbetet.

Även arbetat med leverantörsreskontra, inventariesystem, momsredovisning, bokföring och avstämningar av balanskonton samt samordningsansvar och sammanställning av budget. Analysarbete och nyckeltalsberäkningar har ingått som arbetsuppgifter.

Fungerat som stöd åt verksamhetsansvariga.

Har varit delaktig i olika projektarbeten inom det ekonomiska och administrativa området med inriktning på rutinförbättringar, utveckling och intern kontroll.

 

Copyright @ All Rights Reserved

CMM Redovisning